KoliFabrikası

Kutu üreticisi ile kutu gereksinimi olan iki tarafın da yakın işbirliği bir zorunluluktur.
Ambalajlanacak ürünün biçimi, boyutu, birim kutu ağırlığı ile ürünün kendisinin spesifik gereksinimleri belirlenmelidir.
Oluklu mukavva üretimiyle ilgili temel bilgiler ve bu alanla ilgili gelişmeler hakkında mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır.
Oluklu mukavva kutu siparişi veren firma üretimde kullandığı makineler, hammadde, üretim planları, kapasitesi gibi bilgilere sahip olunmalı. Mümkün olan en iyi hammaddenin kullanıldığından emin olunmalıdır. Oluklu mukavvanın tipi, oluk şekli ve baz ağırlığı bilinmelidir. Üretilecek oluklu mukavva kutunun uluslararası standartlara göre tanımlanmış şekli, ilgili ölçüler ve bunların teknik bir şekille belirlenmesi çok önemlidir.

Kutunun boyutu belirlenirken oluklu kutu üreticisinin oluklu levha boyutları bilinmeli ve kullanılacak levhadan en ekonomik olarak yararlanmalıdır.
Kutunun sağlamlığını etkileyecek teknik ayrıntılar bilinmelidir. Farklı boyutlarda oluklu mukavva siparişinden kaçınılmalıdır. Oluklu mukavvanın boyutları palet boyutlarına mutlaka uyarlanmalıdır. Kutunun üzerine uygulanacak baskıyla ilgili yönergeler çok önemlidir. Sipariş miktarı çok önemlidir.
Kullanılmak üzere oluklu mukavvaların depolanmasında depolama koşullarına özen gösterilmelidir. Doğrudan zemine konulmamalı, kutuların konulduğu yerde bir ızgara, ya da palet olmalı ve depo yüzde 50 bağıl neme sahip olmalıdır.
Oluklu mukavva kutular, en yaygın kullanıma sahip ambalaj malzemesi olup, lineer denilen iki dış kâğıt ve ondüle denilen bir ara kâğıttan oluşan oluklu mukavvadan üretilen içindeki ürünü koruyan, taşıyan ve satılmasına yardımcı olan ambalajlardır.

Dış ambalaj olarak adlandırılan oluklu mukavva kutular; dağıtım sistemlerinde deniz ve hava taşımacılığına uygun ambalajlardır. Özel gereksinimlere uygun olarak kaplama kullanılarak da üretilirler. Oluklu mukavva kutular, içlerine konulan ürünü korumadaki üstünlüklerinin yanında üzerlerine baskı yapılabilmesi, hafif oluşları nedeniyle değişik amaçlarla kullanılır. Oluklu mukavva kutular; kullanımlarına bağlı olarak iki ana gruba ayrılır.
Buna son yıllarda oluklu mukavva kutuların marketlerde teşhir standı olarak kullanılmasını örnek verebiliriz.
Oluklu mukavva, iç ve dış yüzde olukluda (ondülede) kullanılan kâğıt cins ve ağırlıklarına göre, çeşitli spesifikasyon ve gramajlarda üretilir. Oluklu mukavva kutular üretim şekline göre; yarıklı tip oluklu mukavva kutular, geçmeli tip oluklu mukavva kutular, katlamalı tip oluklu mukavva kutular, sürgülü tip oluklu mukavva kutular, bükülmez tip oluklu mukavva kutular, hazır yapıştırılmış oluklu mukavva kutular olmak üzere 6 gruba ayrılırlar.

© 2018-2022 Eylül Ambalaj Tüm Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi - KVKK Politikası | CinFikir